Actualitzacions de Web

Actualització de continguts

Web

Durant 5 anys he estat actualitzant tots els continguts d’una pàgina web en format wordpress: canviava el contingut dels catàlegs del producte, incluia notícies del blog i actualitzava diàriment el contingut del e-comence.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!